วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550

...อาชีพผู้กำกับแสง จากภาพยนตร์เรื่อง ...April Snow......น้อยคนนักที่จะรู้จักกับอาชีพผู้กำกับแสง...ซึ่งเป็นอาชีพเฉพาะทาง...ภาพยนตร์เรื่อง April Snow ได้นำเสนอแก่ผู้ชมทั่วโลก ถึงอาชีพพิเศษนี้ นั้นก็คือ Lighting Design...

ปัจจุบันมีการเปิดสอนอยู่เพียงไม่กี่แห่งและในประเทศไทยก็เริ่มมีผู้คนให้ความสนใจในอาชีพนี้...ต้องนับว่าเป็นงานอีกแบบหนึ่งที่อยู่คู่กับวงการบันเทิง...

หนึ่งในสถาบันที่สอนวิชาชีพเฉพาะทางนี้คือ...ภัทราวดีเธียเตอร์ ...ซึ่งกำลังเปิดอบรมอยู่ในขณะนี้ (ต.ค. 2007)

http://www.patravaditheatre.com/

อีกสถาบันหนึ่งที่มีชื่อเสียงในระดับเชียก็คือ... Toha Gakuen ...ซึ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

http://jeducation.com/1_jp_institute_school/toho/thai/


Kanmunee Srivisarnprob (Roytavan) : Writer

ไม่มีความคิดเห็น: